Ваш город: Киев

044 290 90 45 Вам перезвонить?

  • Блог
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
Корзина
07.02.2019 15:28

«ЗНАЙДИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором акії «ЗНАЙДИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ» (надалі ­ «Акція») є Товариство з обмеженною відповідальністю “НРП”, яке знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 Поштова адреса: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2 (надалі ­ «Організатор»).
1.2. Мета проведення Акції: дана Акція проводиться з метою збільшення Організатором обсягів продажу продукції в мережі магазинів «MOYO».
1.3. Період проведення Акції з 08 лютого до 10 березня 2019 року включно (надалі ­ «Строк проведення Акції» або «Період проведення Акції»).
1.4. Акція проводиться у магазинах MOYO на всій території України, за виключенням тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також території Луганської та Донецької областей, що знаходяться поза контролем української влади, дане вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки та дотримання вимог чинного законодавства України. Перелік магазинів є зазначений у п. 3.3.4.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Учасники акції – в Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які виконали вимоги п.3.2.1. даних Правил.
2.2. Партнери – Учасник Акції, що отримав право на Заохочення відповідно до п.3.4. даних Правил.
2.3. Заохочення – грошові кошти та/або речі визначені у п. 3.3.2 цих Правил, які надаються Організатором учаснику, що став переможцем акції.

3. УМОВИ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться з метою заохочення потенційних покупців здійснити покупку в одному з магазинів MOYO.
3.2. Учасники Акції
3.2.1. Взяти участь у Акції можуть фізичні особи, громадяни України, яким виповнилося 18 років та які зареєстровані, як учасники програми лояльності в MOYO-club, а також виконали умови Акції, відповідно до цих Правил.
3.2.2. Не можуть бути учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Організатора та Виконавця Акції та будь­яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні, особи з обмеженою дієздатністю та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України.

3.3. Умови участі у Акції

3.3.1. Для того, щоб стати учасником Акції необхідно відповідати усім вимогам, зазначеним в п. 3.2.1.та 3.2.2 цих Правил та протягом строку проведення Акції та отримати купон на знижку у разі їх наявності:
3.3.2. на автзаправках KLO за наступними адресами:

·         м. Київ, вул. Скляренка, 5-Б
·         м. Київ, вул. Богатирська, 1-Г
·         м. Київ, пр-т Бажана, 1-Д
·         м. Київ, пр-т Ватутіна, 11
·         м. Київ, пр-т Бандери, 29-А

 в період:
08.02.2019, 13.02.2019, 01.03.2019, 02.03.2019, 06.03.2019, 07.03.2019, 08.03.2019.   
3.3.3. Біля магазинів у промоутерів з формою MOYO:
• Вінниця-Мегамол
• Житомир-Глобал UA
• Івано-Франковськ-Арсен
• Львів-Віктория Гарденс
• Львів -Леополіс
• Львів -Міцкевича
• Львів -Форум

• Полтава-Екватор
• Суми-Лавина
• Суми - Мануфактура
• Черкаси-Дніпро Плаза
• Черкаси-Любава
• Київ-Дрімтаун_new
• Київ -Квадрат
• Київ -Льва Толстого
• Київ -Олімпійський
в період:
08.02.2019, 09.02.2019, 13.02.2019, 28.02.2019, 01.03.2019, 02.03.2019, 07.03.2019.   
3.3.4. Здійснити покупку у будь-якому магазині з нижчезазначених
• Вінниця-Мегамол
• Житомир-Глобал UA
• Івано-Франковськ-Арсен
• Львів-Віктория Гарденс
• Львів -Леополіс
• Львів -Міцкевича
• Львів -Форум

• Полтава-Екватор
• Суми-Лавина
• Суми - Мануфактура
• Черкаси-Дніпро Плаза
• Черкаси-Любава
• Київ-Дрімтаун_new
• Київ -Квадрат
• Київ-Льва Толстого
• Київ-Олімпійський
• Київ-Жилянська
• Київ-Материк
• Київ-Марка-Вовчка
• Київ-Петрівка
• Київ-Саксаганського
3.3.5. Стати / бути членом MOYO-club.

3.4. Заохочувальний фонд

3.4.1. Під Заохоченням мається на увазі право на отримання знижки номіналом, зазначеним у купоні, на всю продукцію в магазині окрім продукції брендів Samsung та Huawei.

3.4.2. Порядок надання Заохочення, визначається Організатором самостійно та може бути змінене без попередніх повідомлень. 

3.5. Порядок отримання заохочення

3.5.1. Для отримання заохочення Переможцям Акції необхідно в період з 08 лютого до 10 березня 2019 року отримати купон на знижку у Партнерів акції, відвідати один із магазинів MOYO, зазначених у п. 3.3.4.
Обрати товар та перед здійсненням покупки надати касиру/консультанту купон на знижку. Витягнути другий купон, який збільшить розмір зижки на зазначену у ньому суму
3.5.2. Дана акція не діє в кредит.
3.5.3. Знижка не сумується зі знижками по іншим акціям.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ/ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

4.1. Учасник Акції має право брати участь в Акції в порядку та на умовах передбачених цими Правилами не більше одного разу за період проведення акції.
4.2. У  разі  додержання  всіх  вимог  цих  Правил  і  визначення  Учасника  Акції
Переможцем, такий Учасник має право одержати Заохочення згідно умов Правил Акції.
5. ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

5.1. Організатор має право змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або скасовувати Акцію, повідомивши про це на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook та/або Instagram.
5.2. Організатор має право збільшити загальну кількість заохочень Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами, про що Організатор повідомляє шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook та/або Instagram. 
 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язаний провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами.
6.2. Виконавець зобов’язаний організувати вручення заохочення Переможцю Акції, що виконав всі умови, передбачені цими Правилами. 

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – “Форс­Мажор”). При цьому обставинами Форс­Мажору вважаються будь­які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок­постів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.
7.2 .Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Акції.

8.ІНШЕ

8.1 .Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Строк дії даної Акції закінчується у випадку закінчення періоду її дії.
8.2 .Дані Правила є публічним інформування (донесенням) умов. Зокрема умов отримання заохочення Переможцями акції.
8.3 .Детальні правила та умови Акції розміщено за посиланням: https://moyo.ua/. 8.4.Організатор  залишає  за  собою  право  змінити  або  доповнити  умови  і  правила проведення  Акції  протягом  її  дії,  попередивши  про  це  Учасників  Акції  шляхом розміщення  інформації  на  офіційній  сторінці  Організатора  в  соціальній  мережі Facebook  та/або  Instagram.  Такі  зміни  та  доповнення  набувають чинності   з   моменту   опублікування,   якщо  інше  не  було  спеціально  визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.


8.5 .Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даній Акції інформації (тобто, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Організатора, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/чи будь­якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, шляхом безоплатного використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, на інтернет­сайтах, в тому числі на сайті Організатора moyo.ua), будь­яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь­яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

У випадку, якщо виконання умов Акції передбачає передачу персональних даних Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, шляхом участі у Акції, автоматично передає Організатору зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій з метою участі в даній Акції.
8.7. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з Правилами та умовами проведення Акції.
8.8.У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.9. У разі, якщо Учасник для покращення своїх результатів участі чи здобуття переваги в Акції використовує (використовував) програмні/механічні методи, використання яких вважається порушенням Правил Акції, і такі дії були виявлені Організатором/Виконавцем, вони право у будь­який час та без будь­яких пояснень позбавити такого Учасника права участі в Акції і права на отримання Заохочення.
8.10.Відповіді на всі додаткові запитання з приводу даної Акції можна отримати за допомогою розділу «Зв’яжіться з нами» на сайті moyo.ua та за телефоном інформаційної лінії 0 800 507 800 дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, тарифікація дзвінків з мобільних телефонів згідно з тарифами оператору зв’язку особи, яка подзвонила.

Автор: Александр Шевчук
Другие новости
Комментарии
Помощь онлайн