Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • MOYO club
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма

Розіграш Zalman

Дата публикации: 29.02.2024 11:20
Дата обновления: 06.03.2024 11:28

ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ Zalman від MOYO

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "НРП", місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44, поштова адреса: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18А (надалі – Організатор) прийняло  рішення щодо проведення маркетингового заходу "Розіграш Zalman" (надалі по тексту "Розіграш").

1.2. Організатор виступає спонсором призового фонду Розіграшу та надає такий перелік товарів: корпус ZALMAN N4 Rev.1 з БП ZM700-TXII (N4REV.1ZM700-TXII)

(надалі по тексту – "Приз", або "Заохочення").

1.3. Організатор забезпечує інформаційне висвітлення анонсу про проведення розіграшу, забезпечує відстеження виконання учасниками умов розіграшу та формування переліку учасників, які виконали умови та братимуть участь у розіграші Організатора.

1.4. Мета проведення Розіграшу: цей розіграш проводиться з метою привернення Організатором уваги власної аудиторії до свого бренду (збільшення обсягів продажу продукції в мережі магазинів Моуо та популяризація власного бренду серед користувачів Інтернет).

1.5. Період проведення Розіграшу – з 1 березня по 16:00 15 березня 2024 року включно (надалі – "Строк проведення Розіграшу" або "Період проведення Розіграшу").

1.6. Розіграш проводиться Організатором на території України, у мережі магазинів Moyo (надалі – "Територія проведення розіграшу").

2. Умови розіграшу

2.1. Учасники Розіграшу – в Розіграші беруть участь повнолітні, дієздатні громадяни України, які виконали умови розіграшу. 

2.1.1. Незважаючи на виконання ними умов участі, в розіграшу не можуть бути учасниками Розіграшу та не мають права брати в ньому участь працівники Організатора Розіграшу та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Розіграшу, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), а також неповнолітні, особи з обмеженою дієздатністю та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України. 

2.2. Переможець – Учасник Розіграшу, що за результатами його проведення визначений як такий, що отримав право на Заохочення відповідно до цих Правил.

2.3. Заохочення (призовий фонд) – корпус Zalman N4 Rev.1 з БП ZM700-TXII. Корпус може відрізнятись за кольором та виглядом від зображень, розміщених на сторінках розіграшу та рекламних матеріалах. 

2.4. Умови участі у Розіграші

2.4.1. Участь у Розіграші приймають  Учасники, що придбали продукцію бренду Zalman на суму від 500 грн. одним чеком у мережі магазинів Моуо;

2.4.2. Для того, щоб стати учасником Розіграшу необхідно відповідати усім вимогам, зазначеним у п.2.1.та 2.1.1 цих Правил, та у період з 1 березня по 16:00 по 15 березня 2024 року вчинити наступні дії: придбати продукцію бренду Zalman на суму від 500 грн. одним чеком у період дії акції у мережі магазинів MOYO.

2.4.3. Під термінами "отримання заохочення" "вручення призу"  мається на увазі надання переможцю, визначених в результаті проведення Розіграшу, права на пільгове придбання в мережі "MOYO" корпусу Zalman N4 Rev.1 з БП ZM700-TXII  за 1 грн, з ПДВ. Грошова компенсація заохочення або інша модель корпусу не видається.

2.5. Порядок визначення переможців Розіграшу:

2.5.1. По закінченні строку проведення Розіграшу 15 березня після 16:00 години, визначення Переможця здійснюватиметься Організатором Акції методом визначення порядкового номеру телефону за допомогою он­лайн сервісу, що знаходиться за посиланням: www.random.org. на основі звіту системи випадкових чисел Random.org. Визначення Переможців здійснюватиметься 16 березня  2024., що отримають заохочення, зазначені в п.2.3 цих Правил. Переможець набуває права отримати лише один корпус. 

2.5.2. Організатор  перевіряє дотримання умов розіграшу визначеними переможцями. Якщо переможець не виконав всі вищезазначені у пункті 2.4.2 умови розіграшу, то замість нього обирається інший переможець. Ця процедура може повторюватись до того моменту, поки не буде обрано обох фінальних переможців.

2.5.3. Протягом одного робочого дня з моменту оголошення переможців  Організатор зв'язується з переможцями за вказаними контактними даними щодо надання інструкцій з отримання заохочень. Кількість спроб зв’язатися з переможцем Розіграшу складає не більше 3 (трьох) протягом 3 днів від дати проведення Розіграшу. У випадку, якщо з переможцем не вдалося зв’язатися (немає зворотного зв'язку), то Заохочення вважається не витребуваним, та такий переможець втрачає право на отримання Заохочення та не може претендувати на його компенсацію. 

2.6. Порядок отримання Заохочення:

2.6.1. Для отримання заохочення Переможцеві необхідно: 
а) надати Організатору контактний телефон;
б) отримати Заохочення безпосередньо в Організатора в узгоджені дату та час, за  вказаною адресою, та мати при собі під час передачі заохочення документ, який підтверджує особу Переможця.

2.6.2. Заохочення, зазначені цими Правилами, передаються Переможцям Розіграшу силами та за рахунок Організатора протягом 14 календарних днів з моменту оголошення результатів розіграшу. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості Заохочень Розіграшу здійснюються відповідно до чинного законодавства України Організатором  без додаткових повідомлень переможців. 

2.6.3. Учасники/Переможці Розіграшу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації Організатору.

2.6.4. У разі незвернення з боку Переможця до Організатора протягом 14 календарних днів з моменту оголошення такого Переможця, в тому числі ненадання інформації/ документів, необхідних для отримання Переможцем заохочення, останнє визнається незатребуваним, а відповідний Переможець втрачає право на отримання відповідного заохочення. Правилами Розіграшу не передбачено зберігання незатребуваного заохочення.

2.6.5. Заохочення не може бути затребуване повторно та грошова компенсація при неможливості отримання заохочення не видається.

2.6.6. У разі, якщо заохочення залишилось невитребуваним у зазначений цими Правилами період, Організатор додатково визначає переможця у порядку, визначеному пунктом 2.5.1 та 2.5.2 цих Правил. Організатор альтернативно має право розпорядитися незатребуваним заохоченням на свій розсуд та оголосити своє рішення учасникам розіграшу.

2.6.7. Переможці Розіграшу зобов'язані отримати заохочення особисто та не мають права передавати право на отримання заохочення третім особам. Приз Розіграшу не підлягає обміну та не видається в грошовому еквіваленті. Організатор має право відмовити учаснику у наданні призу та визначити іншого власника призу, якщо учасник надав невірну інформацію або будь-яким іншим способом порушив правила проведення Розіграшу. Організатор має право відмовити учаснику у наданні призу та визначити іншого власника призу, якщо учасник був запідозрений в шахрайських діях. 

3. Заключні положення

3.1. Участь у Розіграші автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника розіграшу з цими правилами. Порушення учасником правил Розіграшу або відмова учасника Розіграшу від належного виконання цих правил вважається відмовою учасника від участі в Розіграші та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

3.2. Беручи участь в Розіграші, учасник цим самим надає однозначну згоду Організатору, у разі набуття статусу переможця, на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про переможця з рекламною метою, у тому числі право публікації імені такого учасника та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ. Таке використання не компенсується (не оплачується). 

3.3. Беручи участь в Розіграші, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних, необхідних для проведення даного розіграшу (якщо такі будуть надані). Персональні дані учасників Розіграшу будуть використовуватися Організатором або уповноваженими ним особами тільки в межах необхідних для виконання умов конкурсу, з дотриманням необхідних заходів захисту згідно стандартів та положень, що діють у Організатора. Організатором  або уповноваженими ним особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та вищевказаного положення.

3.4. Організатор має право відмовити Учаснику Розіграшу в участі, якщо інформація Учасника відрізняється від наданої ним інформації згідно з Правилами тощо.

3.5. Організатор має право відмовити в наданні заохочення та позбавити Переможця права отримати відповідне заохочення, якщо останній не надав згідно з п.2.6.1 цих Правил необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані, що вимагаються Правилами, тощо.

3.6 Організатор має право в будь-який час змінювати умови проведення Розіграшу та ці Правила та/або скасовувати Розіграш. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

3.7. У випадку порушення Учасником Розіграшу даних Правил та за будь-яких інших причин, Організатор Розіграшу мають право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі у Розіграші.

3.8. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з учасниками, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

3.9. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Правилами, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об'єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – "Форс-Мажор"). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Розіграшу, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, будь-яка нова атака території місцезнаходження Організатора протягом військової агресії Російської Федерації проти України тощо.

3.10. Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Розіграші.

3.11. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Заохочення Переможцями Розіграшу з моменту його отримання, в тому числі за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Заохочення.

4.ІНШЕ

4.1. Цей Розіграш не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

4.2. Якщо після закінчення Розіграшу Сторона-1 не може вручити заохочення з причин, що не залежать від неї, в тому числі під дією обставин Форс-Мажору, або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого заохочення, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання Заохочення.

4.3. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в Розіграші інформації (тобто збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Організатора, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема шляхом безоплатного використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) у засобах масової інформації, на інтернет-сайтах, в тому числі на сайті Організатора moyo.ua), будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Заохочення. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

4.4. Факт участі в Розіграші автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з Правилами та умовами проведення Розіграшу.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Розіграшу, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організаторами на власний розсуд і за внутрішнім переконанням. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

4.6. У разі, якщо Учасник для покращення своїх результатів участі чи здобуття переваги в Розіграші використовує (використовував) програмні/механічні методи, використання яких вважається порушенням Правил Розіграшу, і такі дії були виявлені Організаторами, вони вправі у будь-який час та без будь-яких пояснень позбавити такого Учасника права участі в Розіграші і права на отримання Заохочення.

Комментарии
Оставьте комментарий
Категории