Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • MOYO club
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма

Офіційні умови Акції «Розіграш Смартфону TECNO Spark 10» MOYO-Вишневе

Дата публикации: 06.06.2023 13:05
Дата обновления: 06.06.2023 13:02

Всі клієнти, які зареєструвались в магазині у період  з 20. 05 до 20.06 приймаються участь у розіграші смартфону від магазину MOYO. Результати розіграшу будуть оголошені 22.06.2023.

  • Активність проводиться лише в магазині MOYO за адресою: м. Вишневе , вул. Київська 2л, 16, ТЦ «Cherry Mall»
  • Для участі в розіграші необхідно зареєструватись на касі у продавця-консультанта.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором  та виконавцем акції (надалі ­ «Акція») є Товариство з обмеженною відповідальністю “НРП”, яке знаходиться за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44 Поштова адреса: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2 (надалі ­ «Організатор»).

1.2. Мета проведення Акції: дана Акція проводиться з метою збільшення Організатором обсягів продажу продукції в мережі магазинів «MOYO».

1.3. Період проведення Акції з 20 травня до 23 червня  2023 року включно (надалі ­ «Строк проведення Акції» або «Період проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться на території магазину MOYO в місті Вишневе , який знаходиться за адресою: ТЦ «Cherry Mall», вул. Київська 2л.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. Учасники акції – в Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які виконали вимоги п.3.2.1. даних Правил.

2.2. Переможець – Учасник Акції, що отримав право на Заохочення відповідно до п.3.4. даних Правил.

2.3. Заохочення –  речі визначені у п.3.5.1 цих Правил, які надаються Організатором учаснику, що став переможцем акції.

3. УМОВИ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться в магазинах мережі Організатора в м. Вишневе

3.2.Учасники Акції

3.2.1. Взяти участь у Акції можуть фізичні особи, громадяни України, які виконали умови Акції, відповідно до цих Правил.

3.2.2. Не можуть бути учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Організатора та Виконавця Акції та будь­яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні, особи з обмеженою дієздатністю та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України.

3.3. Умови участі у Акції

3.3.1. Для того, щоб стати учасником Акції необхідно відповідати усім вимогам, зазначеним в п. 3.2.1.та 3.2.2 цих Правил та протягом строку проведення Акції виконати наступні дії:

3.3.2. Купити будь який товар в магазині чи на сайті з самовивозом із магазину MOYO в м. Вишневе у термін проведення Акції

3.3.3. Кожен учасник може брати участь у Акції з необмеженою кількістю чеків та обов’язково зареєструватись як учасник у продавця-консультанта

3.4. Порядок визначення переможців Акції

3.4.1. По закінченню строку проведення Акції, серед учасників Акції, що виконали умови передбачені цими Правилами, визначається  1 (один) переможець (далі –«Переможці»), що отримає заохочення, зазначене в п.3.5.1 Правил.

3.4.2. Визначення Переможця здійснюватиметься Виконавцем Акції методом визначення порядкового номеру чеку за допомогою он­лайн сервісу, що знаходиться за посиланням: www.random.org. на основі звіту системи випадкових чисел Random.org. Визначення Переможців здійснюватиметься 22 червня  2023 року з 15:00 до 16:00 на території відповідного магазину MOYO в м. Вишневе.

3.4.3. Переможець, має право лише на одну одиницю Заохочення.

3.5. Заохочувальний фонд

3.5.1. Заохочення (Призовий фонд Акції). Під Заохоченням мається на увазі право на придбання Заохочення за 1 грн. з ПДВ Смартфон Tecno Spark 10 -1 шт
3.5.2. Характеристики Заохочення (у тому числі найменування, зовнішній вигляд, колір, склад, розміри, вага, тощо), визначаються Організатором самостійно та можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Заохочення може відрізнятися за кольором та формою від зображення у друкованих та електронних матеріалах.

3.6. Порядок отримання подарунків

3.6.1. Заохочення, зазначені в п.3.5.1 цих Правил, передається Переможцям Акції силами та за рахунок Виконавця, протягом 1 календарного дня з моменту розіграшу. Податковим агентом (відповідальним за оподаткування подарунків, що їх отримують Переможці Акції) в розумінні податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору є Організатор Акції.

3.6.2. Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації Виконавцю/Організатору.

3.6.3. Відомості і документи, які передаються Переможцями згідно з цими Правилами Виконавцю/Організатору, передаються з метою нарахування та перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України.

3.6.4. У разі неотримання Виконавцем в період, визначений п.3.6.1. цих Правил, документів, в тому числі інформації, необхідної для отримання Переможцями заохочення, заохочення визнається незатребуваним, а зазначені особи втрачають право на отримання відповідних заохочень. Правилами Акції не передбачено зберігання незатребуваного заохочення.

3.6.5. Заохочення не може бути затребуване повторно, грошова компенсація заохочення не видається.

3.6.6. Виконавець має право розпорядитися незатребуваним заохоченням на свій розсуд.

3.6.7. Переможець Акції зобов'язаний отримати заохочення особисто та не має права передавати право на отримання заохочення третім особам.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ/ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

4.1. Учасник Акції має право брати участь в Акції в порядку та на умовах передбачених цими Правилами.

4.2. У разі додержання всіх вимог цих Правил і визначення Учасника Акції

Переможцем, такий Учасник має право одержати Заохочення згідно умов Правил Акції.

4.3. У разі визначення учасника Акції Переможцем, такий учасник Акції для отримання Заохочення зобов’язаний виконати умови передбачені п.3.5.1. цих Правил.

4.4. Факт виконання учасником умов, передбачених п.3.3 цих Правил, для прийняття участі в Акції, автоматично означає ознайомлення та повну згоду Учасника Акції з умовами та Правилами проведення Акції.

4.5. Для отримання заохочення Переможець має надати Виконавцеві в порядку, передбаченому п. 3.6.1. Правил, наступні відомості про себе:

- прізвище, ім’я та по­батькові;

- контактий телефон;

5. ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

5.1. Організатор має право відмовити Учаснику Акції в участі, якщо інформація Учасника відрізняється від наданої ним інформації згідно з п.4.5. Правил, тощо.

5.2. Організатор має право відмовити в наданні заохочення та позбавити права отримати відповідне заохочення обраному, згідно з цими Правилами, Переможцю Акції який не надав згідно з п.3.6.1 цих Правил необхідну інформацію та/або надав неправдиві або неповні дані, що вимагаються в п.4.5. Правил, тощо.

5.3. Організатор має право змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або скасовувати Акцію, повідомивши про це в порядку, зазначеному в п.5.5. Правил Акції.

5.4. У випадку порушення Учасником Акції даних Правил та за будь­яких інших причин, Організатор/Виконавець Акції має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі у Акції.

5.5. Організатор має право збільшити загальну кількість заохочень Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами, про що Організатор повідомляє шляхом розміщення інформації на офіційні сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook та/або Instagram. Організатор є податковим агентом щодо Переможців Акції в розумінні податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Виконавець зобов’язаний провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами.

6.2. Виконавець зобов’язаний організувати вручення заохочення Переможцю Акції, що виконав всі умови, передбачені цими Правилами.

7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – “Форс­Мажор”). При цьому обставинами Форс­Мажору вважаються будь­які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок­постів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

7.2. Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Акції.

7.3. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Заохочення Переможцем Акції з моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Заохочення.

8.ІНШЕ

8.1. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Строк дії даної Акції закінчується у випадку закінчення періоду її дії.

8.2. Дана Акція є публічним інформування (донесенням) умов. Зокрема умов отримання заохочення Переможцями акції.

8.3. Детальні правила та умови Акції розміщено за посиланням: https://moyo.ua/.

8.4. Організатор залишає за собою право змінити або доповнити умови і правила проведення Акції протягом її дії, попередивши про це Учасників Акції шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook та/або Instagram. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

8.5. Якщо після закінчення дії Акції Організатор не може доставити заохочення з причин, що не залежать від нього, в тому числі під дією обставин Форс­Мажору або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого заохочення, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання Заохочення.

8.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з метою участі в даній Акції інформації (тобто, збирання, зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам Організатора, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/чи будь­якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, шляхом безоплатного використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, на інтернет­сайтах, в тому числі на сайті Організатора moyo.ua), будь­яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь­яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

У випадку, якщо виконання умов Акції передбачає передачу персональних даних Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, шляхом участі у Акції, автоматично передає Організатору зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій з метою участі в даній Акції.

8.7. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з Правилами та умовами проведення Акції.

8.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.9. У разі, якщо Учасник для покращення своїх результатів участі чи здобуття переваги в Акції використовує (використовував) програмні/механічні методи, використання яких вважається порушенням Правил Акції, і такі дії були виявлені Організатором/Виконавцем, вони право у будь­який час та без будь­яких пояснень позбавити такого Учасника права участі в Акції і права на отримання Заохочення.

8.10. Відповіді на всі додаткові запитання з приводу даної Акції можна отримати за допомогою розділу «Зв’яжіться з нами» на сайті moyo.ua та за телефоном інформаційної лінії 0 800 507 800 дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, тарифікація дзвінків з мобільних телефонів згідно з тарифами оператору зв’язку особи, яка подзвонила.

Комментарии
Оставьте комментарий
Последние новости