Киев
Сердце всей Украины!
0 800 507 800
Вам перезвонить?
  • Блог
  • Акции
  • Магазины
  • Оплата и доставка
  • Что с моим заказом?
  • MOYO обмен
  • MOYO club
Рус Укр
Каталог товаров
Сравнения
Желания
Корзина
Сумма

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг пакету «MOYO.Care»

Іноземне підприємство “Логін" (далі - Виконавець), керуючись статтею 633 і 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує надання послуг зі спеціального технічного обслуговування та ремонту комп'ютерного устаткування, обслуговування портативної аудіо-відео техніки, термін гарантійного обслуговування на яку завершився, або якщо стан техніки не передбачає гарантійного обслуговування даного випадку, (в подальшому – Договір) необмеженому колу осіб (далі - Замовник), в рамках  та на умовах, визначених у даному публічному договорі

1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг згідно Пакету послуг «MOYO.Care», до якого включено наступне: 
- усунення дефектів Товару, включаючи заміну дефектних деталей та вузлів, за умови відсутності порушень умов його експлуатації, транспортування  та зберігання, що визначені виробником, після закінчення основної гарантії виробника протягом всього строку дії цього Договору (надалі – ремонт Товару);
- проведення профілактичних робіт апаратної або програмної частини  за вимогою Замовника не частіше 1 разу на рік, але не раніше ніж через 6 місяців з дати придбання  Замовником Товару;
- представлення інтересів Замовника перед авторизованими сервісними центрами протягом строку дії гарантії, наданої Замовнику виробником. В цьому випадку Виконавець вважається уповноваженим цим договором на представлення інтересів Замовника перед третіми особами/авторизованими сервісними центрами та на вчинення будь-яких правочинів для задоволення інтересів Замовника та досягнення мети відповідно до цього договору, за умови активації Замовником пакету послуг відповідно до п.1.4. Договору.
1.2. В межах даного Договору Товаром, щодо якого можуть надаватися послуги, передбачені Пакетом послуг «MOYO.Care» є комп’ютерне устаткування, побутова техніка, фото або цифрова техніка точна назва, модель та серійний номер якого зазначається в розрахунковому документі, що підтверджує факт придбання даного пакету, та/або в сервісній книжці, якою безпосередньо комплектується Товар.
1.3. Перед початком подання заявки для отримання Послуг за цим Договором Замовник зобов’язаний зареєструватись на Інтернет сайті http://moyo.ua, де в реєстраційній формі повинен надати достовірні відомості (реквізити) про себе та придбаний Товар щодо якого придбано Пакет послуг, надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Якщо Замовник не має можливості самостійно зареєструватись на зазначеній Інтернет сторінці, для реєстрації йому необхідно звернутись до магазину мережі «MOYO» де був придбаний Товар. Послуги за цим Договором надаються на підставі заявки Замовника. Заявка приймається співробітниками мережі «MOYO» цілодобово засобами телефонного зв’язку за контактними телефонними номерами 0-800-507-800* або на сайті www.moyo.ua співробітниками інформаційного центру Мережі «MOYO». Для належної взаємодії за даним договором Замовник повинен слідувати вказівкам та порадам які надаються співробітниками інформаційного центру. 
*всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні в межах України, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів мобільного зв’язку.
Подання заявки Замовником вважається активацією придбаного Пакету послуг.
1.4. При оформлені заявки Замовнику необхідно повідомити  номер і дату придбаного Пакету послуг, найменування Товару  (назву, модель, серійний номер), особисті дані (прізвище, ім’я, по-батькові), адресу та  контактний телефон Замовника, а також адресу магазину, де був придбаний Пакет послуг (підписано даний Договір).
1.5. Дія Договору не розповсюджується на витратні та комплектуючі матеріали (наприклад: батареї, як від’ємні, так і не від’ємні, шнури, блоки живлення) та косметичні дефекти (подряпини, потертості), що виникли під час експлуатації Товару, але не заважають роботі Товару та не порушують його безпечне використання.
1.6. Територія дії Договору: будь-який населений пункт України, в якому розташовані магазини - учасники реалізації програми. Перелік магазинів-учасників програми Замовник може уточнити за телефоном 0-800-507-800, або на сайті www.moyo.ua.

2. Термін та умови надання послуг
2.1. Момент оплати вартості Замовником даного пакету послуг є моментом укладання даного Договору.
2.2. Термін дії Договору закінчується в дату закінчення терміну дії активованого пакету послуг.
2.3. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
2.4. Послуги по ремонту Товару надаються на території сервісних центрів Виконавця (надалі – СЦ) в містах України, де розташовані магазини-учасники реалізації програми. За необхідністю, доставка Товару до СЦ та назад на адресу Замовника, яка зазначається в заявці, здійснюється силами та за рахунок СЦ Виконавця на всій території дії Договору, за умови, що вартість пакету послуг за даним договором перевищує 500 грн. В протилежному випадку, Товар доставляється замовником самостійно в магазин-учасник реалізації програми. 
2.4.1. За необхідність, доставка Товару до СЦ та в зворотному напрямку (на адресу Замовника, яка зазначається в заявці), здійснюється силами та за рахунок СЦ Виконавця, якщо вказана адреса знаходиться в межах населених пунктів України, де розташовані магазини-учасники реалізації програми та/або СЦ Виконавця, та за умови, що вартість пакету послуг за даним договором перевищує 500 грн.
2.4.2. У випадку, якщо адреса Замовника, яка зазначається в заявці, знаходиться поза межами населених пунктів, де розташовані магазини-учасники реалізації програми та/або СЦ Виконавця, доставка Товару до СЦ та в зворотному напрямку (на вказану в заявці адресу Замовника), здійснюється силами СЦ Виконавця за додаткову плату згідно тарифів Виконавця. 
2.5. Виконавець здійснює прийом Товару та надає послуги по ремонту Товару після закінчення терміну гарантії виробника (закріпленого в  гарантійних талонах до Товару) в термін, що не перевищує 40 (сорока) календарних днів з дня поставки Товару в СЦ.
2.6. У разі, якщо надання послуг по ремонту Товару в зазначений термін неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних деталей та/або складністю робіт, термін надання таких послуг може бути подовжений Виконавцем до повного їх виконання. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про подовження терміну виконання необхідних робіт.
2.7. У випадку якщо, за висновком Виконавця, Товар не підлягає ремонту, або якщо Виконавець порушує визначені в п. 2.5. Договору строки надання послуг по ремонту Товару, та не має підстав, передбачених п. 2.8. даного Договору, Замовник має право здійснити обмін несправного Товару на таку саму модель відповідної якості, або модель зі схожими характеристиками рівної вартості. На замінений Товар дія даного Договору розповсюджується, при цьому термін дії Договору залишається без змін. Обмін Товару здійснює Виконавець за умови надання йому Замовником несправного Товару в повній комплектації та з документом, що підтверджує придбання Товару (фіскальний чек або інший розрахунковий документ).
2.8. Замовнику, який є власником Товару на який розповсюджується дія даного Договору, може бути відмовлено в наданні послуг по ремонту Товару за цим Договором в наступних випадках: 
- механічних ушкоджень Товару (корпусних деталей, електронних і механічних вузлів), які є причиною виходу Товару з ладу;
- ушкоджень, викликаних використанням нестандартних та/або неякісних витратних матеріалів, елементів живлення, картриджів, фільтрів та ін.;
- ушкоджень Товару Замовником (споживачем, покупцем) внаслідок порушень правил експлуатації Товару або його складових чи комплектуючих виробів рекомендованих виробником, зберігання та транспортування, вказаних в інструкції; 
- виявлення некваліфікованого втручання та/або самостійного ремонту чи модернізації, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених виробником або нормативними документами;
- ушкоджень, пов'язаних з діями зовнішнього середовища, наприклад: в результаті пожеж, повеней, інших випадків непереборної сили, а також шкоди, заподіяної комахами та тваринами, залиття рідиною, та інших пошкоджень, що сталися виключно з вини або через недбалість власника Товару;
- пошкодження або відсутності гарантійних пломб; 
- виявлення втрати деталей та комплектуючих, що призвели до виходу Товару з ладу;
- зміни або видалення серійного номеру, даних про модель Товару, що робить неможливим ідентифікацію Товару на який придбано Пакет послуг.
Виняток: дія Пакету послуг розповсюджується на ті випадки виходу Товару з ладу, що сталися через перепад напруги в електромережі.
2.9. До початку надання послуг по ремонту Товару Замовник повинен надати представнику Виконавця документ, що підтверджує сплату визначеної п. 3.1. Договору суми, а також документ, що підтверджує придбання Товару та всі експлуатаційні документи на Товар, в тому числі і гарантійний талон виробника, щодо якого проводитимуться необхідні роботи. 
2.10. У разі виявлення Виконавцем під час огляду Товару (огляд Товару проводиться до початку надання послуг по ремонту Товару) необхідності у додаткових роботах та матеріалах, Виконавець має право провести такі додаткові роботи та використати додаткові матеріали. Проведення таких додаткових робіт та використання додаткових матеріалів погоджується між Замовником та Виконавцем та оплачується Замовником додатково, згідно з тарифами Виконавця. 
2.11. Виконавець має право, без узгодження з Замовником, доручити надання послуг за цим Договором третім особам, уклавши з ними відповідні угоди.

3. Порядок розрахунків між Сторонами.
3.1. Замовник здійснює оплату вартості послуг, в розмірі:
3.1.1  10% вартості Товару за пакет послуг на строком 24 місяці;
3.1.2  17% вартості Товару за пакет послуг на строком 36 місяців;
3.1.3  23% вартості Товару за пакет послуг на строком 48 місяців;
3.1.4  28% вартості Товару за пакет послуг на строком 60 місяців.

4. Порядок здачі-приймання послуг.
4.1. Здача-приймання послуг здійснюється Замовником після закінчення надання необхідних послуг шляхом підписання Акту здачі-приймання наданих послуг Сторонами. 
4.2. В разі наявності у Замовника претензій до якості наданих Виконавцем послуг, він зобов’язаний написати вмотивовану відмову від прийняття наданих послуг.
4.3. В разі відмови Заявника від підписання як Акту здачі-приймання наданих послуг, так і вмотивованої відмови, Акт вважатиметься підписаним, а надані послуги – прийнятими, за наявності підпису лише Виконавця.

5. Гарантії на надані послуги.
5.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг та встановлює гарантійний термін на надані послуги (виконані роботи) згідно чинного законодавства України.
5.2. Виконавець гарантує Замовнику право на відмову від Договору (повернення придбаного Пакету послуг) протягом 14 календарних днів з моменту придбання Пакету послуг лише за умови, що Замовник не активував протягом зазначеного часу придбаний Пакет послуг. Активацією придбаного Пакету послуг вважається подання заявки Замовником в порядку, визначеному п.п. 1.4. та 1.5. даного Договору.
Пакет послуг повертається шляхом надання Замовником письмової заяви про відмову від даного Договору в магазин, де був придбаний такий Пакет послуг та підписаний даний Договір, та повернення розрахункового документу відповідно до якого Замовником придбано Пакет послуг та який підтверджує укладення цього Договору.
5.3. УВАГА! Зобов'язання Виконавця за цим Договором не є гарантійними зобов'язаннями виробника або продавця товару. Для цілей цього Договору Виконавець не є уповноваженою особою виробника або продавця, і не виконує гарантійні зобов'язання виробника або продавця.
5.4. УВАГА! Приєднуючись до цього Договору Замовник підтверджує, що він усвідомлює, що послуги згідно даного пакету будуть надаватися ІП «Логін» і те, що всю відповідальність за своєчасне та належне надання послуг несе ІП «Логін». Замовник зобов'язується направляти всі свої вимоги і претензії щодо надання послуг ІП «Логін» та до мережі магазинів «MOYO».

6. Правова аргументація укладення цього договору
6.1. Цей Договір є змішаним і включає в себе елементи договору приєднання, публічного договору, порядок укладання якого регламентується у ст. 642 Цивільного кодексу України.
6.2. Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованого Договору. ІП «Логін» бере на себе зобов'язання надавати послуги, визначені цим Договором, кожному, хто уклав цей Договір. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх, хто до нього приєднався.
6.3. Договір та його умови вважаються офертою ІП «Логін»,  підтвердженням якої є розміщення Договору у продажу і проведенням розрахункової операції за оплату послуг.
6.4. Цей Договір укладається шляхом акцепту Замовника цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами в кожному окремому випадку.
6.5. Замовник підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.
6.6. Моментом акцепту публічної оферти вважається момент укладення цього Договору. Факт акцепту підтверджується оплатою Замовником придбаного пакету через касу мережі магазинів «MOYO». Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному ІП «Логін» та Замовником.

7. Інші умови
7.1. Зобов’язання Виконавця за цим Договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця Товару та не замінюють їх.
7.2. Права та обов’язки Сторін встановлюються чинним законодавством України.
7.3. Відповідальність Сторін встановлюється та регулюються чинним законодавством України.
7.4. Даний Договір вважатиметься неукладеним за умови не виконання Замовником п. 3.1.  цього Договору.
7.5. Дія даного Договору не розповсюджується на випадки передбачені пунктом 2.8. даного Договору. 
7.6. Розірвання даного Договору можливе лише у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 
7.7. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди, в порядку,  передбаченому чинним законодавством України.
7.8. Сторони, як суб’єкти персональних даних, підписуючи даний Договір надають одна одній згоду на обробку їх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі. Терміни, які містяться в цьому пункті застосовуються в значенні, що викладено в ЗУ «Про захист персональних даних». Також, при реєстрації Замовника на Інтернет сайті http://moyo.ua, відповідно до п. 1.4. цього Договору, йому додатково повідомляються права та обов’язки як суб’єкта персональних даних та ним надається згода Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".
7.9. Виконавець гарантує, що використовуватиме персональні дані Замовника, в тому числі і передаючи їх третім особам, лише для належного виконання умов даного Договору. 
7.10. Строк дії Договору залежить від терміну дії пакету послуг, що зазначений в п.п. 3.1.1-3.1.4. Під укладенням Договору Сторони розуміють оплату вартості даного договору Замовником.
7.11. Укладаючи даний Договір Замовник підтверджує, що він, до укладання цього Договору, ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, що він погоджується з ними та свідомо без примусу укладає цей Договір.

Реквізити виконавця:
03113, м. Київ, пр. Перемоги,62-Б 
п/р № 26000001239682 у ПАТ «Універсал  БАНК»
МФО 322001, код ЄДРПОУ 38204178
Свідоцтво платника ПДВ №200046579
ІПН 382041726594